lapas baneris

Kvalitātes nodrošināšana

Kvalitātes nodrošināšana (1)

Uz klientu orientēts process

Tiešas saziņas ar ārējiem klientiem process, izmantojot ievadi un izvadi, kas tieši ietekmē klientus un ir process, kas uzņēmumam sniedz tiešu labumu.

Atbalsta process

Nodrošināt galvenos resursus vai iespējas, lai sasniegtu uzņēmuma biznesa mērķus, atbalstīt uz klientu orientētu procesu, lai sasniegtu sagaidāmos kvalitātes mērķus, un atbalstīt procesu, lai sasniegtu nepieciešamo uz klientu orientētu procesu funkciju procesu.

Kvalitātes nodrošināšana (2)
Kvalitātes nodrošināšana (3)

Vadības process

Izmanto uz klientu orientēta procesa un atbalsta procesa efektivitātes un efektivitātes mērīšanai un novērtēšanai, organizācijas plānošanai, lai pārveidotu klientu prasības mērķos un indikatoros organizācijas mērīšanai, noteiktu uzņēmuma organizatorisko struktūru, ražotu uzņēmuma lēmumus, mērķus un izmaiņas utt.